top of page

Behandling av terrasseplate i betong

Har du en gammel betongplate som lekker, og som gir fukt i etasjen under? Her er en trinnvis guide til hvordan du løser problemet.

1) Etter høytrykksvasking ble skjøt mellom plate og vegg påført tokomponent epoxygrunning og større sprekker ble tettet. 2) Dernest ble hele platen grunnet og påfølgende dag ble det påført vårt fleksible og selvutjevnende dekksbelegg / polyrethanebelegg. Belegget er løsemiddelfritt og fleksibelt slik at fremtidige sprekker som måtte oppstå i betongen ikke vil ha noe innvirkning på belegget. I dette tilfellet stopper denne behandlingen problemer med fukt i etasjen under. 3) Så ble det avsluttet med å legge terrassebord. Alt arbeid ble utført av huseier i løpet av en uke.

For henvendelser vedr epoxygrunning og dekksbelegg, kontakt Westing eller Kuling Fosnavåg - office@westing.no / post@kuling.no


bottom of page