top of page

Kuling og Høddvollbarnehagen på ifi.no


Les om prosjekt Høddvollbarnehagen på www.ifi.no - Bedre hverdag med farger

Der kan du også lese spesialister uttale seg om korleis rom påverkar leik og læring og at born gjer det som romet inviterar til. "Dempa, rolege fargar og foto av natur frå nærområdet høyrest fint ut, seier Eli Thorbergsen som er førstelektor i estetiske fag ved Høgskulen i Sør Norge og forfatter av boka "Barnehagens rom).

#Høddvollbarnehagen

bottom of page