top of page

Gang/entré som ynskjer deg velkomen inn


Har du nokon gong kjent på den gode kjensla det er å kome inn i ein gang/entrésom ynskjer deg velkomen med glade fargar? Husk at gangen er kanskje det romet som er aller best eigna til ein «fargeboost» fordi det er eit gjennomgongsareal, og ikkje eit opphaldsrom. Desse bilda er tilsendt frå kunde og viser ein gang som har fått fargen Deep Cannes, ein nydeleg raudfarge som her er satt saman med gråfargane Grey Fashion og Stone Wall. Parketten er for øvrig Tarkett Shade Eik Essence XT, også frå Kuling.


bottom of page