top of page

Profesjonell malar? Sjå hit!


Vi har tett samarbeid med ei rekkje proff- og håndverkskundar som vi kan tilby fordelar og gode betingelsar. Ikkje minst så er vi opptatt av å hjelpe deg med å få gjort meir, på kortare tid og med eit betre resultat! På jevnleg basis arrangerar vi kurs i samarbeid med Nordsjø Professionals der vi fokuserar på effektivt handverk - eit lønnsomt heilheitskonsept for den profesjonelle malar! Vi ynskjer å vere med å utvide kunnskapane dine, både teoretisk og praktisk. Ynskjer du fordjupning i Nordsjø sitt proff-sortiment - ta kontakt med oss på tlf 700 10220 / post@kuling.no Brosjyre proff-sortiment kan lastast ned her

Vi er ein lokal partnar med lett tilgjengelegheit og lager, og tilpassar sortiment utfrå behov. Vi tilbyr fargekonsulenttjenester og proff-formidling i begge butikkane. Våre proff-kundar vil få tett oppfølging og ein dedikert Nordsjø-rådgjevar som kan stille opp ift befaring, underlagsfurdering, fuktmåling, materialberegning osv. I tillegg tilbyr vi proffmarknaden jevnlig kursing med aktuelle tema.

Sjå heile Nordsjø-professionals sortimentet her

SMARTE VERKTØY

All Nordsjö Professional interiørmaling og ei rekkje sparklelprodukt er utvikla for å brukast i kombinasjon med smart verktøy, slik at jobben kan gjerast sikrare, betre, meir effektivt og meir lønnsamt. Sjå instruksjonsfilmar her

TIDSSTUDIER

Kor mykje tid og pengar kan du egentleg spare ved å bruke effektive verktøy som bazooka, sparkelboks, sparkel- og remsesetter, male/liste maskin, sprøytemaling, rullesparkel, decomax master pro og strait flex sprøytemaling... Resultat av tidsstudier finn du her


bottom of page